Zdravstvena napaka, skazitve

Zdravstvena napaka, skazitve

Vodilni strokovnjaki za odškodnine na Celjskem! 
Kontaktirajte in obiščite nas z zaupanjem!
Odškodnina za zdravstveno napako

V Pravne storitve in odškodnine Milko Škoberne smo visoko specializirani za odškodnine v zdravstvu. Sem sodi odškodnina za zdravstveno napako, malomarno zdravljenje, opustitev zdravljenja, zdravljenje brez privolitve pacienta in ter odškodnina za druge oblike nestrokovno opravljenih zdravstvenih storitev po katerih ima pacient neželene posledice na zdravju ali videzu ali celo umre.

Vsak pacient ima pravico do varne, primerne in kakovostne zdravstvene oskrbe, ne glede na to ali se zdravi v mreži javnega zdravstva ali pri zasebniku. Odkrite in dokazane zdravstvene napake izboljšujejo zdravstveni sistem, saj se napake sanirajo in se s tem izboljšajo sistemska varnost in protokoli dela v javni in zasebni zdravstveni mreži.

 

“ Ste utrpeli neželene posledice z zdravstvenim posegom? Pripada vam odškodnina!”

Posledice zdravstvene napake

Od zdravnikov in zdravstvenih delavcev vselej pričakujemo, da bodo za nas poskrbeli s primerno in strokovno zdravstveno oskrbo. Gre za naravno človekovo pričakovanje. Včasih temu ni tako. Ko posamezniku s posegom ali zdravljenjem nastane neželena komplikacija, nastane zdravstvena napaka. Gre za širok pojem, zato naj pojasnimo nekaj posledic, ki lahko nastanejo pri tem.

Z nepravo metodo zdravljenja se pacientovo zdravstveno stanje poslabša in lahko pride do hudih telesnih okvar, poškodb, bolezenskih stanj, invalidnosti ali celo smrti. Malomarno zdravljenje, opustitev zdravljenja, nedopustno zdravljenje, vse to so možne situacije, ki se lahko zgodijo pacientu in je zanje odgovoren zdravstveni delavec in/ali sodelavec, ki je pacienta obravnaval. Gre za posledice po katerih se pacientu spremeni ne le zdravstveno stanje, temveč tudi njegovo psihološko stanje, medsebojni ali intimni odnosi, skratka- kakovost njegovega zdravja, samo sprejemanja in bivanja se močno poslabša. Kadar so posledice zdravstvene napake prehude, je okvara na zdravju in/ali videzu lahko tudi trajna, nepopravljiva.

Vajeni smo, da se zdravstvene napake dogajajo v javnih bolnicah, vendar se napake in teh je vedno več, dogajajo tudi v zasebni medicini. Tu smo obenem (pre)večkrat potrdili, da je izvajalec, ki za posege, ki jih je delal, ni bil specialistično in/ali praktično usposobljen in je dajal finančno korist pred največjo koristjo s prejetim posegom za pacienta. To je prepovedano po zakonu.

Zdravstvena napaka in odškodnina v javni medicini- bolnišnicah, ordinacijah

Najhujše posledice nestrokovnega zdravljenja so po operacijah, porodih, zdravljenjih težkih poškodb, bolezni. Sodna praksa je v Sloveniji že pestra primerov, ko so bolnice za strokovne napake, kršene pojasnilne dolžnosti in zaradi drugih strokovnih napak zdravstvenih delavcev in sodelavcev izplačale visoke odškodnine. Zaradi sistema samega bo v javnih bolnišnicah vedno prihajalo do pogostejših zdravstvenih napak kakor v zasebni medicini. Kadar pa ima zdravstvena napaka za posledico pravno škodo, pa je pacient upravičen do pravične odškodnine. Tako navaja tudi Zakon o pacientovih pravicah.

Zdravstvena napaka in odškodnina v javni medicini- bolnišnicah, ordinacijah

“Tudi, ko zdravstveni poseg plačate, lahko utrpite neželeno komplikacijo in škodo na zdravju ali videzu.“

Posledice zdravstvene napake

Od zdravnikov in zdravstvenih delavcev vselej pričakujemo, da bodo za nas poskrbeli s primerno in strokovno zdravstveno oskrbo. Gre za naravno človekovo pričakovanje. Včasih temu ni tako. Ko posamezniku s posegom ali zdravljenjem nastane neželena komplikacija, nastane zdravstvena napaka. Gre za širok pojem, zato naj pojasnimo nekaj posledic, ki lahko nastanejo pri tem.

Z nepravo metodo zdravljenja se pacientovo zdravstveno stanje poslabša in lahko pride do hudih telesnih okvar, poškodb, bolezenskih stanj, invalidnosti ali celo smrti. Malomarno zdravljenje, opustitev zdravljenja, nedopustno zdravljenje, vse to so možne situacije, ki se lahko zgodijo pacientu in je zanje odgovoren zdravstveni delavec in/ali sodelavec, ki je pacienta obravnaval. Gre za posledice po katerih se pacientu spremeni ne le zdravstveno stanje, temveč tudi njegovo psihološko stanje, medsebojni ali intimni odnosi, skratka- kakovost njegovega zdravja, samo sprejemanja in bivanja se močno poslabša. Kadar so posledice zdravstvene napake prehude, je okvara na zdravju in/ali videzu lahko tudi trajna, nepopravljiva.

Vajeni smo, da se zdravstvene napake dogajajo v javnih bolnicah, vendar se napake in teh je vedno več, dogajajo tudi v zasebni medicini. Tu smo obenem (pre)večkrat potrdili, da je izvajalec, ki za posege, ki jih je delal, ni bil specialistično in/ali praktično usposobljen in je dajal finančno korist pred največjo koristjo s prejetim posegom za pacienta. To je prepovedano po zakonu.

Zdravstvena napaka in odškodnina v javni medicini- bolnišnicah, ordinacijah

Najhujše posledice nestrokovnega zdravljenja so po operacijah, porodih, zdravljenjih težkih poškodb, bolezni. Sodna praksa je v Sloveniji že pestra primerov, ko so bolnice za strokovne napake, kršene pojasnilne dolžnosti in zaradi drugih strokovnih napak zdravstvenih delavcev in sodelavcev izplačale visoke odškodnine. Zaradi sistema samega bo v javnih bolnišnicah vedno prihajalo do pogostejših zdravstvenih napak kakor v zasebni medicini. Kadar pa ima zdravstvena napaka za posledico pravno škodo, pa je pacient upravičen do pravične odškodnine. Tako navaja tudi Zakon o pacientovih pravicah.

Zdravstvena napaka in odškodnina v zasebni medicini

“Tudi, ko zdravstveni poseg plačate, lahko utrpite neželeno komplikacijo in škodo na zdravju ali videzu.“

Lepotni, očesni, zobozdravstveni, dermatološki in drugi posegi

V zasebni medicini lahko pacientu z neprimernim postopkom ali oskrbo zdravnika, ki za poseg ni strokovno ali praktično usposobljen, nastanejo hude posledice na zdravju ali videzu. Te so skazitev z lepotnim posegom, brazgotina, poškodba vida z lasersko korekcijo vida ali očesno operacijo, poškodba kože z dermatološkim laserjem, neprimerna oskrba zob pri zobozdravniku. Kadar je neprimerna zdravstvena oskrba narejena v lepotni medicini, so posledice vidne s prostim očesom. Za pacienta so take posledice posebej hude, saj je prišel k zdravniku specialistu z namero, da s posegom izboljša svoj videz, zdravje in samopodobo, namesto tega pa je dobil rezultat poslabšanja. Neželene posledice se lahko pokažejo takoj ali čez čas, kadar so posledice prehude, so lahko tudi trajne ali nepopravljive. Pacientu, ki je utrpel take neželene komplikacije, pripada pravična odškodnina, ki jo za stranke pri nas običajno dosegamo na izvensodni ravni ali s poravnavo.

Odškodnina za poškodbo kože ali tkiva pri kozmetičarki

V lepotni industriji so vedno pogostejši primeri poškodb kože pri kozmetičarkah, kjer slednja z neprimernim postopkom povzroči posledico stranki, ki jo lahko stranka sanira izključno pri zdravniku specialistu. Včasih so posledice tudi v kozmetičnih salonih hude to te mere, da poprava stanja pri zdravniku specialistu ni možna in je posledica trajna. Tudi v teh primerih ima oseba pravico do odškodnine, kadar pa se v postopku ugotovi, da je kozmetičarka izvajala nepooblaščeno zdravstveno dejavnost, je za slednjo tudi kazensko odgovorna. Čeprav tu ne gre za povzročitelja zdravstvene napake, ker kozmetičarke niso zdravstveni delavci, omenjamo ta segment napak z razlogom, saj stranka zaradi neprimerne kozmetične oskrbe postane pacient oziroma lahko neželeno komplikacijo sanira izključno s pomočjo zdravstvene oskrbe, najpogosteje specialista dermatologije ali plastične kirurgije.

Pravica do odškodnine za zdravstveno napako

Odškodnina za zdravstveno napako pri nas ni novost, sodna praksa je že bogata s primeri iz različnih strok medicine, Slovenija je za zdravstvene napake izplačala že zelo visoke odškodnine. Vedno bolj se v ospredju pojavlja pojem pojasnilne dolžnosti, ki je temeljna pravica vsakega pacienta, da je o nameravanem ali predlaganem posegu predhodno seznanjen in da pozna koristi in bistvena tveganja, da se lahko o zdravljenju svobodno ter informirano odloča. Pri storitvah, ki jih opravljamo za naše stranke ugotavljamo dvoje, da je v javnem zdravstvu običajni razlog za napake površnost, v zasebni medicini pa dajanje finančne koristi pred največjo korist za pacienta s posegom, kar je po zakonu prepovedano.

Ko se zdravstvena napaka zgodi vam. Kdaj vam pripada odškodnina?

V primeru, ko vam s posegom ali zdravljenjem nastane na zdravju, telesu in/ali videzu škoda, poslabšanje, nepričakovana neželena komplikacija, imate pravico zahtevati odškodnino. Običajno je, da bomo odškodninski zahtevek naslovili na izvajalca, ki nas bo usmeril na zavarovalnico, pri kateri ima zavarovano odgovornost. V Pravne storitve in odškodnine Milko Škoberne se trudimo, da je vsaki stranki odškodnina izplačana izvensodno, to je brez tožbe in sodnih izvedencev. Tudi za izvajalce je ta rešitev bolj sprejemljiva, saj jih obvaruje morebitne medijske izpostavljenosti, še posebej, ko gre za zasebnike, kjer ima vsaka javno znana zdravstvena napaka tudi vpliv na izgubo posla.

POZOR: Če vam s posegom nastane vidna zdravstvena napaka, denimo poslabšanje videza, naredite fotografije takoj, ravno tako vam svetujemo, da pozovete izvajalca, da vas fotografira in hrani fotografije v vašo zdravstveno dokumentacijo, vi pa zahtevate kopije. Vedno pa se fotografirajte sami, saj fotoaparat ali telefon zabeleži datum in imate tako materialni dokaz.

Obrnite se na nas z zaupanjem. Za odškodnine v zdravstvu smo specializirani.

Odškodnina za zdravstveno napako je področje, na katerem zelo veliko delamo in smo pri tem zelo uspešni. Če v vašem primeru ugotovimo tudi kaznivo dejanje, vložimo tudi kazensko ovadbo in uredimo vse postopke povezane s potencialnim kaznivim dejanjem.

Ne glede na to ali se vam je zdravstvena napaka zgodila pri javnem ali zasebnem zdravniku/zobozdravniku, nas kontaktirajte z zaupanjem.

 

Vodilni strokovnjaki za odškodnine na Celjskem! 
Kontaktirajte in obiščite nas z zaupanjem!
4 primeri zdravstvene napake
zdravstvena napaka

Odločite se za profesionalno, hitro, zanesljivo in diskretno pravno pomoč

V primeru zdravstvene napake ali skazitve vam nudimo visoko profesionalno, hitro in zanesljivo pravno storitev.
Kontaktirajte in obiščite nas z zaupanjem!
Pokličite nas!
00386 40 481 233
Pošljite nam elektronsko pošto!
info@milkoskoberne.com
Obiščite nas!
Kidričeva 25, 3000 Celje (Poslovni center Rits)
5 out of 5
Z enim obiskom sem rešila več mesečni stres in predlog za znižanje preživnine zaradi sprememb. Ob razhodu s partnerjem sva bila sporazumna, da živita otroka pri meni in da bo plačeval preživnino. Vse skupaj mi je povzročalo veliko stresa, zato sem se odločila plačevanje preživnine urediti pravno. Na gospoda Škoberneta sem se obrnila, ker sem res rabila strokovnjaka in ker se nisem želela preganjati po sodišču. Gospod Škoberne je mojster v preverjanju dejstev, na podlagi katerih je naredil izračun preživnine, da se je preživnina predlagana od CSD ohranila, obenem pa je je nekdanji partner obvezan plačati polovico za vse večje nakupe in stroške pri otrokoma. Zato se vam želim gospod Milko Škoberne zahvaliti za storitev, ki ste jo opravili zame in za moja dva sinova, kakor tudi pohvaliti vaše osebje za topel sprejem in kavico.
Natalija B., Podčetrtek
Preživnina
5 out of 5
“ Želim se zahvaliti gospodu Škobernetu in njegovi kakovostni storitvi, s katero sem uredil stike z sinom in plačevanje preživnine zanj. Čeprav se v živo nisva spoznala in sva vse reševala preko elektronske pošte in telefona, mi je v življenju naredil dobro stvar, ki je ne bom nikoli pozabil.”
Jani R., Dravograd
Preživnina
5 out of 5
Gospod Škoberne je uresničil moje zaupanje. Gospoda Milka Škoberneta spoštujem in poznam že vrsto let. Ko sem se poškodoval, je bil zaradi strokovnega znanja moja prva izbira za svetovanje in ukrepanje, kako ravnati, da dobim odškodnino. Kot je zanj značilno, je svoje delo opravil temeljito in uspešno, za kar se mu iskreno zahvaljujem.”
Matjaž V.
Odškodnina
5 out of 5
Višja odškodnina od pričakovane. Vse pohvale gospodu Milku Škobernetu in njegovi entuziastični ekipi, s katero sem pridobila višjo odškodnino, kot sem jo pričakovala. Nad svojim primerom sem že skoraj obupala, ko pa je dokumentacijo pregledal gospod Škoberne, pa je takoj našel pravni temelj za ukrepanje v mojo korist. 5 zvezdic je premalo, zame ste eno veliko sonce! Imate vsa moja priporočila in zaupanje, da pridem samo k vam, če imam še kdaj bilo kak pravni problem.”
Ivana Z.
Odškodnina
5 out of 5
“ Ko sem se poškodoval na delu, sem obiskal dve odvetniški pisarni, obe sta mi zagotovili, da zaradi specifike primera ne morem prejeti odškodnine. Res sem vesel, da sem nato obiskal še g. Škoberneta. Po pregledu dokumentacije je ugotovil, da sem upravičen do odškodnine, še več - prejel sem res lepo vsoto. Četudi bo poškodba ostala, sem vesel da sem bil deležen pravične odškodnine. Hvala za pomoč!”
Boris T., Žalec
Odškodnina
Naročite se na

posvet

Na kratko opišite problem in v najkrajšem času vas bomo povabili na osebni sestanek.