Družinsko pravo

Družinsko pravo

Na različnih spletnih straneh različnih odvetnikov in odvetniških družb boste lahko prebrali:

Družinsko pravo je skupek pravnih pravil in načel, ki urejajo zakonsko zvezo, izvenzakonsko skupnost, razmerje med starši in otroki, posvojitev, rejništvo in skrbništvo. Družinsko pravo obsega širok spekter predpisov, s katerimi država posega v posameznikovo zasebnost, v njegova družinska (in nekatera druga) razmerja. Obvladuje ga kopica značilnosti in načel, ki se oddaljujejo od civilnega prava. V družinskem pravu je načelo avtonomije zelo omejeno in se ne razteza na družinsko pravo kot celoto. Avtonomija volje je še najbolj poudarjena pri svobodi sklepanja zakonske zveze – isto velja za oblikovanje izven zakonske skupnosti, pri enakopravnosti zakoncev oziroma obeh izvenzakonskih partnerjev in pri sporazumni razvezi. Pravila družinskega prava so povečini prisilna, roditeljska pravica je po svoji naravi dolžnostno upravičenje, premoženjska prvina družinskih razmerij je drugotnega pomena in poglavitne ustanove družinskega prava so v javnem interesu. Ti in podobni razlogi utemeljujejo, da se družinsko pravo obravnava kot samostojna pravna panoga.

Koliko tega, kar je zapisano zgoraj, pa ste v resnici razumeli in koliko vam je mar za spekter predpisov in načelo avtonomije?

Verjetno zelo malo, zavedate pa se svojih želja v okviru družinskega prava in svojih pravic, ki pa si jih pogosto tolmačite malo po svoje. Veste pa, in tega se zavedate na osnovi lastnih izkušenj in primerov okoli vas, da so tovrstni problemi za vas in ostale ljudi izrazito stresni. Odločitev sodišč ali Centrov za socialno delo v teh primerih lahko trajno zaznamujejo vas in vaše življenje tako s premoženjskega vidika, kot z vidika odnosa v vašimi partnerji, bivšimi partnerji, otroki, sorodniki. Zato ne velja veliko razmišljati, pravočasno si zagotovite zastopanje naše pravne pisarne, ki vas bo znala zaščitil tudi pred nizkotnimi napadi druge strani. Prepogosto smo bili namreč priča, da zaradi takšnih stvari stranke, ki svoje pravice uveljavljajo same, mnogokrat ne zdržijo silnih psihičnih pritiskov.

Ponujamo vam strokovno in pravno pomoč in zastopanje v postopku razveze zakonske zveze, razdelitve skupnega premoženja, tudi v primeru izven zakonske skupnosti, prepustitve stanovanja v izključno rabo enega od zakoncev, v postopku dodelitve vzgoje in varstva otroka v varstvo in vzgojo enega ali obeh staršev. Za vsa navedena področja vam pripravimo ustrezne predloge, tožbe in tudi dokumente za izvedbo sporazumne razveze zakonske zveze, sporazumnega dogovora o varstvu in vzgoji otrok in sporazumne delitve premoženja.

Včasih poseben problem predstavlja tudi neplačevanje preživnine, če je bila dogovorjena ali ni bila dogovorjena v ustrezni, izvršljivi obliki. Pomagamo vam z nasveti glede povišanje preživninske obveznosti in/ali priprave in vložitve tožbe na znižanje preživnine, pri čemur strokovno in temeljito presodimo obstoj pravno relevantnih okoliščin za presojo utemeljenosti znižanja ali zvišanje preživnine.

4 področja, katere rešuje družinsko pravo:
Družinsko pravo

Odločite se za profesionalno, hitro, zanesljivo in diskretno pravno pomoč

Za družinsko pravo vam nudimo visoko profesionalno, hitro in zanesljivo pravno storitev.
Kontaktirajte in obiščite nas z zaupanjem!
Pokličite nas!
00386 40 481 233
Pošljite nam elektronsko pošto!
info@milkoskoberne.com
Obiščite nas!
Kidričeva 25, 3000 Celje (Poslovni center Rits)
5 out of 5
Z enim obiskom sem rešila več mesečni stres in predlog za znižanje preživnine zaradi sprememb. Ob razhodu s partnerjem sva bila sporazumna, da živita otroka pri meni in da bo plačeval preživnino. Vse skupaj mi je povzročalo veliko stresa, zato sem se odločila plačevanje preživnine urediti pravno. Na gospoda Škoberneta sem se obrnila, ker sem res rabila strokovnjaka in ker se nisem želela preganjati po sodišču. Gospod Škoberne je mojster v preverjanju dejstev, na podlagi katerih je naredil izračun preživnine, da se je preživnina predlagana od CSD ohranila, obenem pa je je nekdanji partner obvezan plačati polovico za vse večje nakupe in stroške pri otrokoma. Zato se vam želim gospod Milko Škoberne zahvaliti za storitev, ki ste jo opravili zame in za moja dva sinova, kakor tudi pohvaliti vaše osebje za topel sprejem in kavico.
Natalija B., Podčetrtek
Preživnina
5 out of 5
“ Želim se zahvaliti gospodu Škobernetu in njegovi kakovostni storitvi, s katero sem uredil stike z sinom in plačevanje preživnine zanj. Čeprav se v živo nisva spoznala in sva vse reševala preko elektronske pošte in telefona, mi je v življenju naredil dobro stvar, ki je ne bom nikoli pozabil.”
Jani R., Dravograd
Preživnina
5 out of 5
Gospod Škoberne je uresničil moje zaupanje. Gospoda Milka Škoberneta spoštujem in poznam že vrsto let. Ko sem se poškodoval, je bil zaradi strokovnega znanja moja prva izbira za svetovanje in ukrepanje, kako ravnati, da dobim odškodnino. Kot je zanj značilno, je svoje delo opravil temeljito in uspešno, za kar se mu iskreno zahvaljujem.”
Matjaž V.
Odškodnina
5 out of 5
Višja odškodnina od pričakovane. Vse pohvale gospodu Milku Škobernetu in njegovi entuziastični ekipi, s katero sem pridobila višjo odškodnino, kot sem jo pričakovala. Nad svojim primerom sem že skoraj obupala, ko pa je dokumentacijo pregledal gospod Škoberne, pa je takoj našel pravni temelj za ukrepanje v mojo korist. 5 zvezdic je premalo, zame ste eno veliko sonce! Imate vsa moja priporočila in zaupanje, da pridem samo k vam, če imam še kdaj bilo kak pravni problem.”
Ivana Z.
Odškodnina
5 out of 5
“ Ko sem se poškodoval na delu, sem obiskal dve odvetniški pisarni, obe sta mi zagotovili, da zaradi specifike primera ne morem prejeti odškodnine. Res sem vesel, da sem nato obiskal še g. Škoberneta. Po pregledu dokumentacije je ugotovil, da sem upravičen do odškodnine, še več - prejel sem res lepo vsoto. Četudi bo poškodba ostala, sem vesel da sem bil deležen pravične odškodnine. Hvala za pomoč!”
Boris T., Žalec
Odškodnina
Naročite se na

posvet

Na kratko opišite problem in v najkrajšem času vas bomo povabili na osebni sestanek.