Milko Škoberne

Milko Škoberne
univ. dipl. iur.
Milko Škoberne, univ. dipl. iur. je vrhunski strokovnjak in specialist za kazensko pravo in odškodnine. Njegove pravne storitve so zaradi eksplicitnega poznavanja stroke razširjena na vsa pravna področja in deluje kot pravnik, ki nudi praktično vse pravne storitve.

PODROČJA DELA IN IZKUŠNJE

Milko Škoberne, univ. dipl. iur. je vrhunski strokovnjak in specialist za kazensko pravo in odškodnine. Njegove pravne storitve so zaradi eksplicitnega poznavanja stroke razširjena na vsa pravna področja in deluje kot pravnik, ki nudi praktično vse pravne storitve. Njegova neprecenljiva lastnost za stranke in odvetnike, s katerimi sodeluje je, da poseduje znanje in izkušnje tako pravnika kot sodnika. V funkciji sodnika pretežno na kazenskem področju je v skoraj treh desetletjih sodil več tri tisoč petsto zadevah, kar mu pomaga, da vsaki svoji stranki omogoči pravne storitve izkustveno vedoč, kako se bodo razpletle na sodišču. Pravnik Milko Škoberne je vrhunski poznavalec sodne prakse, ki jo je kot sodnik pretežno na kazenskem področju tudi soustvarjal, kakor tudi zavarovalniške prakse, pomembne za pravne posle za odškodnine.

PODROČJA DELA

Kazensko pravo in prekrški
Odškodnine
Družinsko pravo
Stvarno pravo
Dedno pravo

BEST AWARD

IZOBRAZBA IN DELOVNE IZKUŠNJE

→ Izobrazba:
→ 1978 – 1983 Pravna Fakulteta v Ljubljani,
→ 1983 Diplomiral, diplomska naloga Religija in Pravo, mentor dr. Peter Jambrek,
→ 1985 Opravljen Pravosodni izpit (sedaj: Pravniški državni izpit)

→ Delovne izkušnje:
→ 1987 – 2014 Sodnik, pretežno na kazenskem področju (rešenih več kot 3500 pomembnejših sodnih zadev)
→ od 2018 Samostojne pravne storitve in zastopanja