O nas

MILKO ŠKOBERNE Pravne storitve & odškodnine

Več kot 30 let izkušenj na pravnem področju

Pravne storitve in odškodnine Milko Škoberne izvajam s sodelavci Milko Škoberne, univ. dipl. iur., nekdanji sodnik pretežno na kazenskem področju.

Po prenehanju sodniške funkcije ni bilo dolgo vprašanje, kaj bom počel, saj so se posamezniki in odvetniki začeli name obračati za pravno svetovanje in pravne storitve. Od leta 2018 izvajam pravne storitve in odškodnine iz vseh pravnih področij za fizične in pravne osebe ter svetujem odvetniškim družbam v njihovih primerih.

Pravne storitve in odškodnine Milko Škoberne delujemo v najvišjo korist vsakega klienta. Ponašamo se z zadovoljnimi strankami, ki nas priporočajo drugim, ki se znajdejo v malih, srednjih ali velikih pravnih problemih. Za vas smo zanesljivo najboljša izbira, ko potrebujete pravnega strokovnjaka, ki bo zastopal vaše interese na najvišji kakovostni ravni storitve in bo za vas iztržil najvišjo odškodnino po najhitrejši poti, kadar ste do nje upravičeni.

"Kontaktirajte nas z zaupanjem!"
Opravljanje funkcije sodnika

Sodniška funkcija, ki sem jo opravljal 27 let, mi je dala neprecenljive izkušnje in redno izpopolnjevanje v pravni stroki. Izkušnje in temeljito pravno znanje na vseh pravnih področij mi omogočajo, da vam v pravnem sporu pomagam doseči najvišjo korist, ki se meri v denarju, času in zmanjšanju vašega trpljenja.

V času službovanja na sodišču sem opravljal vrsto različnih in zahtevnih nalog. Začel sem kot sodni pripravnik, strokovni sodelavec, nadaljeval kot sekretar sodišča in že zelo mlad postal sodnik, z vso odgovornostjo in bremenom, ki ga takšna funkcija prinese.

Pretežno sem deloval kot kazenski sodnik, kot dolgoletni vodja kazenskega oddelka, vodja službe informatike in podpredsednik sodišča pa sem praktično, poleg teoretičnega znanja in poznavanja prava, pridobil vsa nujno potrebna izkustvena znanja prava.

Pretežno sem deloval kot kazenski sodnik, kot dolgoletni vodja kazenskega oddelka, vodja službe informatike in podpredsednik sodišča pa sem praktično, poleg teoretičnega znanja in poznavanja prava, pridobil vsa nujno potrebna izkustvena znanja prava.

"Moja prednost so 27 letne izkušnje in temeljito pravno znanje na vseh pravnih področjih"
Pravosodni izpit (sedanji pravniški državni izpit)

Takratni pravosodni izpit (sedanji pravniški državni izpit) na takratnem Republiškem sekretariatu za pravosodje, kot pogoj opravljanja sodniške, tožilske ali odvetniška službe, sem opravil v prvem poskusu.

Vsebina in oblika takratnega izpita se, glede na spremenjeno družbeno ureditev, ni bistveno razlikovala od današnje. Tudi takrat se je izpit opravljal v treh dneh. In se takoj redno zaposlil na sodišču.

"Pravosodni izpit sem opravil v prvem poskusu."
Oddaja diplomskega dela

Zaključil sem študij na Pravni fakulteti v Ljubljani, takrat edini pravni fakuteti v državi, kjer so bili predavatelji najboljši pravni strokovnjaki z vseh pravnih področij.

Kasneje so se fakultete porazdelile po državi, kar pomeni, da so pravni strokovnjaki razkropljeni med fakultetami, kar ne zagotavlja študija pri top predavateljih.

Študij sem končal v rednem roku in diplomiral z diplomsko nalogo Religija in pravo v Sloveniji  pri prof. dr. Petru Jambreku.

''Študij sem dokončal v rednem roku."
Pravna fakulteta v Ljubljani

Po zaključeni srednji šoli sem se vpisal na Pravno fakulteto, že takrat s ciljem, da nekoč morda postanem vrhunski sodnik. Kar je bila takrat le pobožna želja.

Ker sem prišel s srednje tehnične šole sem moral opraviti sprejemne izpite, ki sem jih seveda brez težav opravil in v nasprotju s študenti, ki so prihajali iz “elitnih” gimnazij, študij zaključil v rednem roku.

''Sprejemne izpite sem opravil brez težav."

Milko Škoberne

Več kot pravo in storitve

Specialnost mojega dela je, da imam pravno podlago pravnika in sodnika ter lahko sodim, kako se bo vaša zadeva lahko najboljše izpeljala in jo za vas tudi tako naredim.

Expect The Best

Zakaj mi?

VISOKA RAVEN PRAVA
CENIMO VSAKO ZAUPANJE
ZAVZETO ZA VSAK PRIMER

Prednosti v številkah

Družinsko pravo
Kazensko pravo, Prekrški
Odškodnine
Stvarno pravo
Dedno pravo
Pacientovo pravo, zdravstvene napake
3500
In več rešenih primerov
2500
Področje kazenskega prava
450
Področje družinskega prava
550
Ostala področja prava
Z enim obiskom sem rešila več mesečni stres in predlog za znižanje preživnine zaradi sprememb. Ob razhodu s partnerjem sva bila sporazumna, da živita otroka pri meni in da bo plačeval preživnino. Vse skupaj mi je povzročalo veliko stresa, zato sem se odločila plačevanje preživnine urediti pravno. Na gospoda Škoberneta sem se obrnila, ker sem res rabila strokovnjaka in ker se nisem želela preganjati po sodišču. Gospod Škoberne je mojster v preverjanju dejstev, na podlagi katerih je naredil izračun preživnine, da se je preživnina predlagana od CSD ohranila, obenem pa je je nekdanji partner obvezan plačati polovico za vse večje nakupe in stroške pri otrokoma. Zato se vam želim gospod Milko Škoberne zahvaliti za storitev, ki ste jo opravili zame in za moja dva sinova, kakor tudi pohvaliti vaše osebje za topel sprejem in kavico.
Natalija B., Podčetrtek
Preživnina
“ Želim se zahvaliti gospodu Škobernetu in njegovi kakovostni storitvi, s katero sem uredil stike z sinom in plačevanje preživnine zanj. Čeprav se v živo nisva spoznala in sva vse reševala preko elektronske pošte in telefona, mi je v življenju naredil dobro stvar, ki je ne bom nikoli pozabil.”
Jani R., Dravograd
Preživnina
Gospod Škoberne je uresničil moje zaupanje. Gospoda Milka Škoberneta spoštujem in poznam že vrsto let. Ko sem se poškodoval, je bil zaradi strokovnega znanja moja prva izbira za svetovanje in ukrepanje, kako ravnati, da dobim odškodnino. Kot je zanj značilno, je svoje delo opravil temeljito in uspešno, za kar se mu iskreno zahvaljujem.”
Matjaž V.
Odškodnina
Višja odškodnina od pričakovane. Vse pohvale gospodu Milku Škobernetu in njegovi entuziastični ekipi, s katero sem pridobila višjo odškodnino, kot sem jo pričakovala. Nad svojim primerom sem že skoraj obupala, ko pa je dokumentacijo pregledal gospod Škoberne, pa je takoj našel pravni temelj za ukrepanje v mojo korist. 5 zvezdic je premalo, zame ste eno veliko sonce! Imate vsa moja priporočila in zaupanje, da pridem samo k vam, če imam še kdaj bilo kak pravni problem.”
Ivana Z.
Odškodnina