Področja

Spekter področij

Pravno svetovanje
Nudimo vam visoko kakovostno pravno svetovanje iz vseh področij prava. Pravno svetovanje izvaja Milko Škoberne, univ. dipl. iur., ki je 27 let deloval kot kazenski sodnik in od leta 2018 opravlja samostojne pravne storitve, odškodnine in pravno svetovanje za posameznike in odvetnike.
Preberi več
Odškodnina
Pravne storitve in odškodnine Milko Škoberne smo siguren naslov, ko želite, da vam je odškodnina za poškodbo izplačana najhitreje in v najvišjem znesku glede na stopnjo vaše poškodbe.
Preberi več
Družinsko pravo
Ponujamo vam strokovno pravno pomoč in zastopanje v postopku razveze zakonske zveze, razdelitve skupnega premoženja, tudi v primeru izven zakonske skupnosti, prepustitve stanovanja v izključno rabo enega od zakoncev, v postopku dodelitve vzgoje in varstva otroka v varstvo in vzgojo enega ali obeh staršev.
Preberi več
Kazensko pravo
V naši pravni pisarni smo specializirani za kazensko pravo in kazenske zadeve za vsa kazniva dejanja. Pomagamo posameznikom, ki so se znašli v kaznivem dejanju in pregonu, kakor tudi odvetnikom, ki posameznike v taki problematiki zastopajo in bi zanje želeli izkušeno mnenje, argumentacijo, smer zastopanja ali pregled sodnih spisov ter sodb.
Preberi več
Medicinsko pravo in pravo pacientovih pravic
Medicinsko pravo zajema pravice pacientov, še posebej, ko jim s posegom nastane zdravstvena napaka za katero jim pripada odškodnina.
Preberi več
Dedovanje
Dedovanje je pravno nasledstvo premoženja po zapustniku, ki ga ureja Zakon o dedovanju. Kontaktirajte nas za pravno delitev premoženja po dedovanju.
Preberi več
Delovno pravo
Delovno pravo ureja delovnopravna razmerja. Kontaktirajte nas, ko so vam pravice kršene ali trpite celo mobing.
Preberi več
Napotitev na prestajanje zaporne kazni
Ko pride poziv na prestajanje zaporne kazni od vas praviloma vsi dvignejo roke, tudi vaš odvetnik. Če ste v takšni situaciji nas lahko kontaktirate takoj, najbolje čim prej, da ne bo prepozno.
Preberi več
Stvarno pravo
Stvarno pravo ureja pravne odnose do stvari. Med njimi je nakup nepremičnine in vsi posli povezani z nepremično, največji v življenju človeka.
Preberi več
Izvršba
Izvršba je sodna izterjava dolga. Pomagamo vam, da preko sodne izvršbe izterjate vaš dolg. Kontaktirajte nas na 040 481 233 za takojšnjo rešitev.
Preberi več
Pogodba
V naši pisarni vam izdelamo pogodbo, s katero boste zanesljivo uredili pravna razmerja in, ki bo vaša pravna varnost v primeru, kadar se pogodba ne bi spoštovala.
Preberi več

95% PRAVNIH OPRIJEMOV

VAM JE ZAMOLČANIH

Posvet

Na kratko opišite problem in v najkrajšem času vas bomo povabili na osebni sestanek.