Odškodnina za skazitev kot posledico lepotne kirurgije

Lepotne operacije so dosegljive in na razpolago, da si z njimi posamezniki izboljšajo svoj videz in samopodobo. Lepotnega kirurga ali specialista plastične kirurgije pacienti obiščejo z namenom odprave prirojenih ali pridobljenih obraznih in telesnih napak. Kot na vseh drugih zdravstvenih področjih se napake s posegi in predvsem neželenimi rezultati s posegi dogajajo tudi na področju lepotne kirurgije. Pacient ima v primeru poškodbe videza z lepotnim posegom ali nepričakovane, neželene komplikacije, pravico do denarne odškodnine.

Za razliko od ostalih zdravstvenih posegov, ki se izvajajo ob uporabi kartice obveznega zavarovanja, so lepotne operacije samoplačniške in jih izvajajo zasebniki. V Sloveniji imamo preko 20 registriranih zasebnih dejavnosti za estetsko medicino, številka pa še narašča. Nekateri izvajalci so v rednem delovnem razmerju kot plastični kirurgi v bolnicah in imajo registrirano dodatno ali popoldansko dejavnost, ostali pa so v celoti zasebniki in imajo po navadi svoje zasebne klinike.

V številnih člankih še vedno beremo, da je lepotna kirurgija tabu tema. Kar ne drži. Lepotna kirurgija v svetu in v Sloveniji ustvarja visoke dobičke, kar posledično pomeni, da se posamezniki za lepotne operacije odločajo in so zanje pripravljeni plačati. Slovenska in evropska lepotna kirurgija se razlikuje od ameriške in mehiške, saj so standardi in medicinska deontologija pri nas drugačni, strožji. Na pobudo in željo pacienta ni dovoljeno izvesti vsakakršen poseg, ampak velja pravilo, da mora biti poseg upravičen in koristen.

Pacientove pravice in protokol kako mora lepotna operacija ali katerikoli drug zdravstveni poseg ali storitev potekati v odnosu do pacienta, ureja Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP). Čeprav ima Slovenija zakonodajo s tega področja urejeno že vrsto let, leta 2009 je izšel tudi Zakon o pacientovih pravicah s komentarjem, mnogo ali bolje, premnogo uporabnikov zdravstvenih storitev svoje pravice v zdravstvu ne pozna. Ena takih pravic je odškodnina zaradi neprimerne lepotne operacije, ki ima za posledico skazitev videza, tkiva in lahko tudi okvaro zdravja.

Nezadovoljstvo z rezultatom posega

Pred lepotno operacijo ima pacient praviloma pregled pri izbranemu lepotnemu kirurgu. V naši pravni pisarni nam stranke opišejo identično izkušnjo – da je bil lepotni kirurg na pregledu prijazen, deloval je zanesljivo, podal je mnenje, da bo poseg naredil po pričakovanjih in da bo rezultat operacije vsekakor dober. Vsak pacient, ki gre na kakršen koli poseg, tudi na lepotno operacijo, rezultat vidi, ko se zbudi in/ali okreva. Trenutek operacije je za pacienta trenutek, ko je v anesteziji in spi in ne more spremljati operacije in je tako ne more prekiniti. V pravnem jeziku gre za trenutek, ko pacient ne more odločati o sebi in svojih pravicah. Ko pa se pacient prebudi in spozna, da je bil poseg neuspešen, da je skažen in da je rezultat neželen, je praviloma najprej razočaran, nato pa obupan, skrušen in posledično v hudi stiski.

Praviloma je prvo, kar potem naredi to, da se obrne na izvajalca, mu predstavi svojo težavo in videnje le te in skuša doseči, da izvajalec neželeni rezultat popravi in odpravi. Ko je rezultat lepotne operacije povsem nesprejemljiv za pacienta in daleč od obljubljenega stanja, pa je povsem logično in človeško, da k temu izvajalcu, ki se mu je poseg povsem ponesrečil, ne želi več iti niti ne želi, da ta še karkoli naredi na njegovem telesu. Jasno je, da se noben pacient ne odloči za lepotno operacijo, da bi se z njo poškodoval, pogršal, postal neprepoznaven in da ne pričakuje, da bo posledično moral izbranega lepotnega kirurga terjati za odškodnino in ga posledično tožiti. Pa vendar, ko pacientu z lepotnim posegom nastane škoda na videzu in/ali zdravju, ima po pravilih, ki urejajo pravno priznane škode, pravico do odškodnine.

Najpogostejše situacija pacienta v primeru neuspelega posega pri lepotnem kirurgu:

  • Skažen pacient mora za popravo stanja na nov poseg z novimi tveganji
  • Po večini pacient nima denarja za nov lepotni poseg, s katerim bi se korigirala nastala škoda
  • Pacient nima denarja za pravnika ali odvetnika, za tožbo, sodne takse, sodnega izvedenca
  • Pacient predvsem nima volje za negotovi proces na sodišču.

Odškodnina za neuspeli poseg

Lepotni kirurg ali lepotna klinika, torej izvajalec, ima odgovornost za svojo dejavnost praviloma zavarovano pri zavarovalnici. Odškodninski zahtevek lahko posledično krije zavarovalnica, vendar nam praksa v naši pravni pisarni nakazuje na stanje, ki praviloma šokira tako pacienta, ki je kirurgu/izvajalcu popolnoma zaupal, kakor tudi nas, ki odškodnine v teh primerih urejamo in v pacientovem imenu zahtevamo. Izvajalec, ki je pacienta očitno skazil, se namreč odgovornosti za napako pogosto otepa in odgovornost praviloma zanika. In je če v Zakonu o pacientovih pravicah zapisano, da je zdravnik oseba/osebnost, v kateri mora pacient videti človeka, ki ga ne bo zapusti tudi, ko se zgodi najhujše, so naše stranke živi primeri, da temu v praksi ni tako. Zdravniki se odgovornosti za neuspele operacije branijo na vse pretege in s pacienti komunicirajo le preko odvetnikov.

Tako imamo naslednje stanje: z lepotno operacijo, ki ni uspela, skaženega pacienta (v našem primeru stranko), ki mora za popravo stanja na nov poseg z novimi tveganji (op. p. v primerih hudih skazitev poprava stanja, kot si jo želi pacient, zaradi poškodb tkiva klinično včasih ni mogoča), ki po večini nima denarja za nov lepotni poseg, s katerim bi se korigirala nastala škoda (op.p. revizije ali operacije s popravo stanja so tudi dražje od primarnih posegov), običajno pa takšen pacient niti nima denarja tudi za pravnika ali odvetnika, za tožbo, sodne takse, sodnega izvedenca in predvsem nima volje za negotovi proces na sodišču, ki lahko traja nekaj let.

Zakon o pacientovih pravicah napotuje na alternativno reševanje sporov, kar pomeni na sporazumni dogovor o odškodnini na izvensodni ravni, kadar je pacient do nje upravičen. Torej, da se mu ob pristanku izvajalca lahko odškodnina izplača brez tožbe in postopka na sodišču. Izvajalec ali klinika jasno da denar, v odnosu na pacienta bistveno več denarja in si lahko privošči odlično odvetniško storitev, ki je še vseeno cenejša kot plačilom odškodnine, zavlačevanje in pravne postopke, ki jih pravo dopušča. Izvajalcu se tudi bolj splača zavlačevati kot plačati odškodnino iz svojega žepa, še posebej kadar odškodnina presega znesek vračila denarja za poseg.

“ Zdravniki se odgovornosti za neuspele operacije branijo na vse pretege in s pacienti komunicirajo le preko odvetnikov ”

Kako torej do odškodnine po izvensodni poti? Prvo, kar potrebuje pacient, je dober pravnik ali pravni zastopnik, ki dobro pozna določila Zakona o pacientovih pravicah in medicinsko deontologijo, pravila odškodninske odgovornosti, ki jih ureja Obligacijski zakonik, zakonodajo s področja upravnega postopka, zakonodajo s področja prava potrošnikov in kazensko zakonodajo. Namreč, v postopku se lahko izkaže, da je zdravnik specialist plastični kirurg deloval malomarno ali zavestno malomarno- slednja malomarnost se izkaže, ko izvajalcu dokažemo, da je z izbrano metodo in/ali svojim znanjem in usposobljenostjo, opremo, vnaprej vedel, da rezultata, ki ga je pacientu zagotovil, ne more uresničiti. V naši pisarni kazensko odgovornost ugotavlja in po potrebi kazensko ovadbo sestavi Milko Škoberne, univ. dipl. iur., nekdanji dolgoletni sodnik pretežno na kazenskem področju. Kar zadeva medicinsko deontologijo pa v preprostem jeziku to pomeni, da pravna pisarna potrebuje in tudi ima še osebo, ki se spozna na pravila in protokole v lepotni medicini in medicini nasploh. To je, kakšni so strokovni standardi za določeno zdravstveno storitev.

Zakaj izbrati nas?

V običajni pravni in odvetniški pisarni, ki bo za stranko sestavljala odškodninski zahtevek v okviru izvensodne poravnave, se bo običajno zapletlo ali ustavilo na točki, ko bo odvetnik od izvajalca zahteval popis napak narejenih s posegom. Te napake pa mora v eksplicitnem mnenju ugotoviti in zapisati ter opredeliti drug plastični kirurg. Zapletlo se bo, ker takega mnenja ne bo moč dobiti, iz znanega razloga – ker noben plastični kirurg ne bo želel ‘pljuvati’ po drugem, namesto, da bi to razumel obratno, da ne ‘pljuva’ po kirurgu, ampak po neustrezno opravljeni lepotni operaciji ali korekciji in s tem prispeva k zmanjšanju napak in boljši praksi na področju estetske in plastične kirurgije ter s tem preprečeval prakso ‘wannabe’ lepotnih kirurgov, ki dajejo finančni koristi prednost pred največjo koristjo s posegom za pacienta.

V tej točki se naša pravna pisarna razlikuje od drugih pravnih in odvetniških pisarn.  Namreč, v deset letnih izkušenj na področju posredovanja zdravstvenih storitev in sodelovanja z zdravniki specialisti, smo uspeli stkati vezi, ki se nam danes vračajo v pravem pomenu besede in v praktični koristi za stranke. Uspeli smo narediti mrežo zdravnikov specialistov, ki razmišljajo s svojo glavo, dajejo varnost in kakovost pri posegih absolutno in prednostno na prvo in edino pomembno  mesto ter ne razmišljajo s predznakom preteklosti. Ti zdravniki so danes kategorija zase, ko pacienti/naše stranke potrebujejo strokovno eksplicitno in pravno zavezujoče mnenje ne glede na to, kateri izvajalec je strokovno napako naredil.

Druga točka, kjer smo uspeli stkati dobre vezi, pa so mediji. Naša sodelavka je v preteklosti za številne od njih, še kot študentka varstvoslovja in prava, pisala brezplačno in danes se nam te vezi obrestujejo. Zakaj mediji? Nobena zasebna lepotna klinika ali lepotni kirurg se ne želi znajti na naslovnici kot akter neuspelega lepotnega posega ali na straneh črne kronike. Takšna objava lahko negativno zaznamuje njegov posel ali ga celo pokoplje. Ampak – nepremišljena ali zaletava informacija, posredovana v medije, ima lahko nasproten učinek in lahko pacienta celo kaznuje. V ta namen je naša pravna pisarna pri tem ne le previdna in sledi zakonom, ampak celo več od tega. Vse medijske objave imamo pravno utemeljene in jo za naše potrebe izvaja PR agentka.

Če vse skupaj strnemo: pacient, pri katerem lepotna operacija ni uspela ali ni uspela v meri, kot je bilo pričakovano in obljubljeno, ima pravico do ustrezne in primerne odškodnine, katere zahtevek najprej naslovimo neposredno na izvajalca. Če se ta z zahtevkom ne strinja ga naslovimo na zavarovalnico, kjer ima izvajalec zavarovano svojo odgovornost  in če tudi tu ne najdemo skupnega jezika se v soglasju s stranko odločimo za sodno pot. Ker je pri tem potrebno eksplicitno mnenje drugega strokovnjaka iste stroke, to je plastične kirurgije, za stranke uredimo tudi to. V primerih, kadar ocenimo, da je to primerno za informiranje širše javnosti in predvsem za koristi pacienta samega, pa ob njegovem soglasju sestavimo tudi objavo za medije z vsemi prilogami, torej tudi s fotografijami rezultata posega, ob ustrezni zaščiti osebnih podatkov pacienta.

“ Pacient, pri katerem lepotna operacija ni uspela ali ni uspela v meri, kot je bilo pričakovano in obljubljeno, ima pravico do ustrezne in primerne odškodnine ”

Odškodnina za skazitev z lepotnim posegom znaša od  nekaj tisoč evrov dalje in se na izvensodni ravni lahko giblje do več deset tisoč evrov, odvisno od resnosti primera.

V družbi Pravne storitve in odškodnine z občutkom in potrebno skrbnostjo opravimo razgovore s strankami, ki so utrpele skazitve, opravimo ustrezne in potrebne raziskave, pridobivamo druga  strokovna mnenja, naša sodelavka je specializirana in odgovorna za pravo pacientovih pravic po Zakonu o pacientovih pravicah. Svoje delo opravljamo specializirano tudi v okviru Inštituta za varstvo pacientov, www.ivp.si, kjer se ukvarjamo s celovito oskrbo v medicini.

Če se vam je zgodila zdravstvena napaka kot posledica lepotne operacije ali s kakšnim drugim posegom, se lahko na nas obrnete z zaupanjem. Po raziskavi trga smo namreč edina pravna pisarna s tako pravno oskrbo za posameznike, katerih posledične stiske povsem razumemo in jim bomo pomagali v največji možni meri.