Zahtevajte zastopanje
Rešimo vsak pravni problem in smo prva izbira za visoke odškodnine. Vaše interese zastopamo v vašo najvišjo korist.
Raziskava primera
Vašemu primeru se 100% posvetimo in nam ne uide nobena malenkost.
Preostala področja
Izvajamo skrben pregled pravnih in sodnih zadev za odvetnike in oškodovance. Z nami pridobite dokončen odgovor.

Pravne storitve in odškodnine Milko Škoberne izvajam s sodelavci Milko Škoberne, univ. dipl. iur., nekdanji sodnik pretežno na kazenskem področju. Sodniška funkcija, ki sem jo opravljal skoraj 30 let, mi je dala neprecenljive izkušnje in redno izpopolnjevanje v pravni stroki.

Izkušnje in temeljito pravno znanje na vseh pravnih področij mi omogočajo, da vam v pravnem sporu pomagam doseči najvišjo korist, ki se meri v denarju, času in zmanjšanju vašega trpljenja.

Kaj počnemo

Storitve

Pravno svetovanje
Nudimo vam visoko kakovostno pravno svetovanje iz vseh področij prava. Pravno svetovanje izvaja Milko Škoberne, univ. dipl. iur., ki je 27 let deloval kot kazenski sodnik in od leta 2018 opravlja samostojne pravne storitve, odškodnine in pravno svetovanje za posameznike in odvetnike.
Preberi več
Odškodnina
Pravne storitve in odškodnine Milko Škoberne smo siguren naslov, ko želite, da vam je odškodnina za poškodbo izplačana najhitreje in v najvišjem znesku glede na stopnjo vaše poškodbe.
Preberi več
Družinsko pravo
Ponujamo vam strokovno pravno pomoč in zastopanje v postopku razveze zakonske zveze, razdelitve skupnega premoženja, tudi v primeru izven zakonske skupnosti, prepustitve stanovanja v izključno rabo enega od zakoncev, v postopku dodelitve vzgoje in varstva otroka v varstvo in vzgojo enega ali obeh staršev.
Preberi več
Kazensko pravo
V naši pravni pisarni smo specializirani za kazensko pravo in kazenske zadeve za vsa kazniva dejanja. Pomagamo posameznikom, ki so se znašli v kaznivem dejanju in pregonu, kakor tudi odvetnikom, ki posameznike v taki problematiki zastopajo in bi zanje želeli izkušeno mnenje, argumentacijo, smer zastopanja ali pregled sodnih spisov ter sodb.
Preberi več
Medicinsko pravo in pravo pacientovih pravic
Medicinsko pravo zajema pravice pacientov, še posebej, ko jim s posegom nastane zdravstvena napaka za katero jim pripada odškodnina.
Preberi več
Dedovanje
Dedovanje je pravno nasledstvo premoženja po zapustniku, ki ga ureja Zakon o dedovanju. Kontaktirajte nas za pravno delitev premoženja po dedovanju.
Preberi več
Delovno pravo
Delovno pravo ureja delovnopravna razmerja. Kontaktirajte nas, ko so vam pravice kršene ali trpite celo mobing.
Preberi več
Napotitev na prestajanje zaporne kazni
Ko pride poziv na prestajanje zaporne kazni od vas praviloma vsi dvignejo roke, tudi vaš odvetnik. Če ste v takšni situaciji nas lahko kontaktirate takoj, najbolje čim prej, da ne bo prepozno.
Preberi več
Stvarno pravo
Stvarno pravo ureja pravne odnose do stvari. Med njimi je nakup nepremičnine in vsi posli povezani z nepremično, največji v življenju človeka.
Preberi več
Izvršba
Izvršba je sodna izterjava dolga. Pomagamo vam, da preko sodne izvršbe izterjate vaš dolg. Kontaktirajte nas na 040 481 233 za takojšnjo rešitev.
Preberi več
Pogodba
V naši pisarni vam izdelamo pogodbo, s katero boste zanesljivo uredili pravna razmerja in, ki bo vaša pravna varnost v primeru, kadar se pogodba ne bi spoštovala.
Preberi več
2978
Primerov
1462
Klientov
1540
Rešenih primerov
2431
Pohval
Z enim obiskom sem rešila več mesečni stres in predlog za znižanje preživnine zaradi sprememb. Ob razhodu s partnerjem sva bila sporazumna, da živita otroka pri meni in da bo plačeval preživnino. Vse skupaj mi je povzročalo veliko stresa, zato sem se odločila plačevanje preživnine urediti pravno. Na gospoda Škoberneta sem se obrnila, ker sem res rabila strokovnjaka in ker se nisem želela preganjati po sodišču. Gospod Škoberne je mojster v preverjanju dejstev, na podlagi katerih je naredil izračun preživnine, da se je preživnina predlagana od CSD ohranila, obenem pa je je nekdanji partner obvezan plačati polovico za vse večje nakupe in stroške pri otrokoma. Zato se vam želim gospod Milko Škoberne zahvaliti za storitev, ki ste jo opravili zame in za moja dva sinova, kakor tudi pohvaliti vaše osebje za topel sprejem in kavico.
Natalija B., Podčetrtek
Preživnina
“ Želim se zahvaliti gospodu Škobernetu in njegovi kakovostni storitvi, s katero sem uredil stike z sinom in plačevanje preživnine zanj. Čeprav se v živo nisva spoznala in sva vse reševala preko elektronske pošte in telefona, mi je v življenju naredil dobro stvar, ki je ne bom nikoli pozabil.”
Jani R., Dravograd
Preživnina
Gospod Škoberne je uresničil moje zaupanje. Gospoda Milka Škoberneta spoštujem in poznam že vrsto let. Ko sem se poškodoval, je bil zaradi strokovnega znanja moja prva izbira za svetovanje in ukrepanje, kako ravnati, da dobim odškodnino. Kot je zanj značilno, je svoje delo opravil temeljito in uspešno, za kar se mu iskreno zahvaljujem.”
Matjaž V.
Odškodnina
Višja odškodnina od pričakovane. Vse pohvale gospodu Milku Škobernetu in njegovi entuziastični ekipi, s katero sem pridobila višjo odškodnino, kot sem jo pričakovala. Nad svojim primerom sem že skoraj obupala, ko pa je dokumentacijo pregledal gospod Škoberne, pa je takoj našel pravni temelj za ukrepanje v mojo korist. 5 zvezdic je premalo, zame ste eno veliko sonce! Imate vsa moja priporočila in zaupanje, da pridem samo k vam, če imam še kdaj bilo kak pravni problem.”
Ivana Z.
Odškodnina
“ Ko sem se poškodoval na delu, sem obiskal dve odvetniški pisarni, obe sta mi zagotovili, da zaradi specifike primera ne morem prejeti odškodnine. Res sem vesel, da sem nato obiskal še g. Škoberneta. Po pregledu dokumentacije je ugotovil, da sem upravičen do odškodnine, še več - prejel sem res lepo vsoto. Četudi bo poškodba ostala, sem vesel da sem bil deležen pravične odškodnine. Hvala za pomoč!”
Boris T., Žalec
Odškodnina

Specialnost mojega dela je, da imam pravno podlago pravnika in sodnika ter lahko 'sodim', kako se bo vaša zadeva lahko najboljše izpeljala in jo za vas tudi tako naredim.